I V A N K A    P R I    D U N A J I                                                                                         diskusno  -  informačný   portál
     Reality Ivanka

     IvankaNet.sk

     audiotuning v ipd

     Naša ponuka
· Úvodná stránka
· Poslať inzerát
· Archív článkov
· Štatistika vstupov
· Hľadať
· Odkaz adminovi
· Odporučenie
· Top 20 naj
· Poslať článok
· Vaše konto
· Surveys

     Rýchla linka

     Kostol a fara

     Veterinár v IpD

     Záhradkári IpD

     Nezábudka

     Babyclinic v IpD

     MC Tik - Tak

     ZUŠ v IPD

 Škola

skola Naši piataci v Slovenskom rozhlase

Žiaci 5. ročníku sa zúčastnili nakrúcania rozhlasovej relácie Zvedavec, ktorú vysiela Rádio Devín a Rádio Junior. V tomto programe sa deti pýtajú odborníkov na určitú tému. Tentoraz to bola téma života vlkov. Otázky nahrávala pani redaktorka Rozália Vlasková. ...Deti mali naozaj veľa otázok a sme zvedaví, či bude vlčí expert schopný odpovedať na všetky. Žiakov napr. zaujímalo:

Ako rýchlo vie vlk behať?
Koľko máva vlčica mláďat?
Ako vychovávajú mláďatá?
Ako dlho je vlčica tehotná?
Prečo vlci zavýjajú?
V ktorých krajinách Európskej únie vlci vymreli?
Ako rozpoznáme samca od samice?
V akom veku vlk začína loviť?
... a veľa ďalších, niekedy veľmi odborných otázok.

Vedeli by ste odpovedať?

Reláciu Zvedavec odvysielajú na Rádiu Devín v sobotu 24.3.2012 o 7:30, reprízy budú na Rádiu Junior. Detské rádio Junior bohužiaľ nemá vysielaciu frekvenciu, dá sa ale počúvať cez satelit alebo na internete.

http://rozhlas.sk/zive-vysielanie 

David Ručka


Lyžiarsky výcvik


Aj v tomto školskom roku 2011/12 sa žiaci VII. ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu.
Za miesto pobytu sme zvolili opäť osvedčenú chatu Radzim v rekreačnom stredisku Július, v obci Vyšná Slaná. Kurzu sa zúčastnilo 38 žiakov siedmeho ročníka a 4 pedagogickí pracovníci, S. Gabovičová, M. Mičeková, M. Petrovská a D. Ručka.
Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený a aj keď boli silné mrazy, mali sme slnečné počasie. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Svoje lyžiarske majstrovstvo preukázali účastníci v záverečných pretekoch v slalome na zjazdovke na kopci Radzim. Žiaci majú veľa pekných zážitkov nielen z lyžovania, ale aj z pestrých aktivít, ktoré sme spoločne organizovali. V stredu popoludní, v rámci oddychového dňa sme absolvovali prehliadku kaštieľa v obci Betliar, kde sa nachádza múzeum bytovej kultúry. Navštívili sme aj okresné mesto Rožňavu. Večer sa premietali filmy o lyžovaní, zaujímavosti o krásach a tradíciách kraja a samozrejme nechýbali ani večerné diskotéky, na ktorých sa utužoval kolektív. Smutní sme boli jedine z toho, že bolo viac „maródov“ ako býva zvykom a dokonca dvaja lyžiari museli ísť predčasne domov... Veríme, že nezanevrú na lyžovanie a zimné športy.

Odkaz účastníkov lyžiarskeho kurzu:
„Na lyžiarsky v dobrom spomínať budeme a nikdy naň nezabudneme. Tí, čo na lyžiarsky nešli, o zábavu prišli...“

Mgr. S. Gabovičová


Vo výsledkoch vzdelávacieho programu pokračovali žiaci zo ZŠ – M.R.Štefanika v Ivanke pri Dunaji aj v mesiacoch : Február, marec. Aj keď február je na počet dní najkratší, naši žiaci boli neskutočne úspešní. Ich vedomosti, zručnosti a fexibilita sa nedali zahanbiť ani počas týchto mesiacov.
V okresnom  kole: „ Dejepisnej olympiády „sa Jozef Galandák z VIII.A triedy umiestnil na 3. mieste, úspešní riešitelia boli žiačky Maľová , Belovičová– 7.B.
V biologickej olympiáde sa žiačka IX.A- Kopšová umiestnila na 2. mieste a Majtánová na 7. mieste.
15.3.2012 sa uskutočnilo OK – fyzikálnej olympiády, kde v kategórii E , získali 1. miesto – Eduard Krajčír z 8.A a 2. miesto Jozef Galandák z 8.A
Po okresnom kole olympiády v NJ, sa žiak VII.B triedy Jozef Biháry zúčastnil Krajského kolo, kde sa umiestnil na 1. mieste a postúpil do Celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.3.2012 v Bratislave, kde sa stal úspešným riešiteľom.  Vyhodnotenie sa uskutočnilo za prítomnosti veľvyslancov z Nemeckej republiky, Rakúska a Švajčiarska.
Úspešní riešitelia boli aj v geografickej olympiáde a to žiaci:
 Melko z VIII.B, Spurný -VI.A, Mráz  z V.A.
Školské  kolo recitačnej súťaže:  Hviezdoslavovho Kubína malo tento rok bohaté zastúpenie. V II. kategórii prózy sa školského kola zúčastnilo až 20 žiakov a v poézii 4 žiaci. V III. kategórii v próze to boli 2 súťažiace a v poézii 1 žiačka. V II. kategórii sa na 1. mieste umiestnila žiačka VI.A- Lea Hanicová, o 2. miesto sa delili žiačky: Veronika Vašková –VI.B a Janka Baričičová VII.A, 3. miesto si podelili žiaci: Olívia Kreutzová z V.A a Marián Mráz z V.A,. V poézii sa stala víťazkou Alžbetka Pločicová z V.A,  III. kategória tam sa stala víťazkou Diana Vallová z VIII.A. Víťazi nás reprezentovali v Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Senci, kde sa v II. kategorii umiestnila na 3. mieste v poézii Alžbetka Pločicová a za prvý stupeň nás reprezentovala Paulínka Kronerová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.
Dňa 21.3.2012 sa uskutočnilo : Krajské kolo olympiády z matematiky, kde sa zúčastnila žiačka IX.B – Jaroslava Kokavcová, ktorá skončila na 8. Mieste.
21.3.2012 sa uskutočnila súťaž v biblickej olympiáde, na ktorej sa zúčastnili žiaci  Erik Uherek a Mária Ungvardská z VIII.B, ktorí získali 3. Miesto.
Dňa 22.3.2012 sa v ZŠ-M.R.Štefánika uskutočnilo OK-  Chemickej olympiády, kde v kategórii Dz- kategória určená pre základné školy sa na  1. mieste umiestnila  žiačka Jaroslava Kokavcová a úspešnou riešiteľkou sa stala Eva Markušová obidve žiačky IX.B.
20.3.2012 sa uskutočnilo  okresné kolo vo vybíjanej, kde žiaci zo ZŠ-M.R.Štefánika získali 2. Miesto.

    

     Po krásnych úspechoch, ktoré získali naši žiaci prichádza poďakovanie. Ďakujem predovšetkým žiakom za ich snahu a úsilie v súťažiach, ďakujeme rodičom za ich podporu a pomoc pri príprave svojich detí na súťaže, ako aj pedagogickým pracovníkom.
Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu v Ivanke pri Dunaji, ktorý nám počas jarných prázdnin, v škole uskutočnil rekonštrukciu chlapčenských WC, čím nám pomohol vylepšiť pracovné prostredie v škole, ako aj rekonštrukciu školy, ktorá bola poškodená  úmyselným  požiarom.
 
     Príbuzné odkazy
· Viac o skola
· Iné články od: Administrator


Najčítanejšie články skola:
Zs Ivanka Strajk!!!!!


     Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


     Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


"Prihlásenie" | Prihlásenie/Vytvoriť konto | 0 Komentáre
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.