I V A N K A    P R I    D U N A J I                                                                                         diskusno  -  informačný   portál
     Reality Ivanka

     IvankaNet.sk

     audiotuning v ipd

     Naša ponuka
· Úvodná stránka
· Poslať inzerát
· Archív článkov
· Štatistika vstupov
· Hľadať
· Odkaz adminovi
· Odporučenie
· Top 20 naj
· Poslať článok
· Vaše konto
· Surveys

     Rýchla linka

     Kostol a fara

     Veterinár v IpD

     Záhradkári IpD

     Nezábudka

     Babyclinic v IpD

     MC Tik - Tak

     ZUŠ v IPD

KOMUNÁLNE VOLBY

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
 
 
pre voľby starostu obce v Ivanke pri Dunaji
 
 
 
2.decembra 2006
 
 
 
Miestna volebná komisia v Ivanke pri Dunaji podľa § 23 zákona SNR č.346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
 
 
 
 
 1. Magdaléna Holcingerová  RSDr., 57r., starostka,  Štúrova 25/A, nezávislý kandidát
 
 2. Oľga Zibalová, Ing., 52r., bankový úradník,  Cintorínska 7, Kresťanskodemokratické hnutie,Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna   demokracia
 
 
dňa 17.10. 2006
V Ivanke pri Dunaji
 
                                                                                                                                                           
                                          PaedDr.  Oľga  Legrádyová  v. r.
                                          predsedkyňa miestnej volebnej komisie


 


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
 
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v   IVANKE  PRI  DUNAJI
 
2.decembra 2006
 
 
Miestna volebná komisia v Ivanke pri Dunaji podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
 
 
 1. Matilda Antalicová, 50r., pedagogička, Štefánikova 114, Ľudová strana - Hnutie za      demokratické Slovensko, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska
 2. Peter Bartok, Mgr., 61r., vysokoškolský pedagóg, Štefánikova 104, nezávislý kandidát
 3. Marián Bezák, Ing., 59r., ekonóm,  Hurbanova 14/a, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia
 4. Jozef Bielik, Ing., 42r.,  riaditeľ,  Matičná 41, nezávislý kandidát
 5. Ján Blubla, Ing., 55r., projektant, Muškátova 2, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia
 6. Vladimír Devečka, RNDr., 53r., riaditeľ,  Višňová 33, nezávislý kandidát
 7. Viktória Gavaldová, 48r., aranžérka,  Partizánska 4, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia
  8. Patrik Gombík, Ing., 35r., podnikateľ, Záleská 23, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska
 9. Jozef Graňák, 50r., podnikateľ,  Pri pálenici 8, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia
10. Rudolf Halás, JUDr., 53r., komerčný právnik, Záleská 9, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska
11. Agnesa Horníková, 57r., dôchodkyňa,  Moyzesova 33, Ľudová strana
12. Peter Koiš, 32r., súkromný podnikateľ, SNP 14, nezávislý kandidát
13. Eva Kliská, 40r., učiteľka, Okružná 8, nezávislý kandidát
14. Peter Krigler, 27r., programátor,  Puškinova 9, nezávislý kandidát
15. František Kvasňovský, 57r., odborný pracovník plynových zariadení, Cintorínska 15, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska
16. Ivan Legrády, Ing., 42r., vedúci prevádzky,  Matičná 49, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska
17. Vladimír Letenay, Ing., 44r., ekonóm, Nám.sv.Rozálie 2, nezávislý kandidát
18. Tatjana Letenayová, 45r., účtovníčka,  Bernolákovská 21, nezávislý kandidát
19. Michal Lisický, 24r., obchodný manažér, Pluhová 18, nezávislý kandidát
20. Emil Múčka, Ing., 53r., ekonóm,  Cintorínska 54, nezávislý kandidát
21. Jozef Pavel, 54r., technik, Ružová 72, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska
22. Róbert Podivinský, MUDr., 53r., lekár ORL,  Trenčianska 14, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia
23. Pavol Ráček, Ing., 61r., stredoškolský pedagóg, Záhradnícka 7, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska
24. Soňa Rebrová, Mgr., 33r. novinárka,  Záhradnícka 18, nezávislý kandidát
25. Marián Sabo, 32r., samostatne zárobkovo činná osoba,  Nádražná 29, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia                                                                  
26. Ivan Schreiner, Ing.,45r., informatik,  Nová 2, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia
27. Justína Slivonová, 74r., dôchodkyňa, Bernolákovská 40, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska
28. Vladislav Slnek, 39r., podnikateľ,  Dlhá 4, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia
29. Viera Studnická, 48r., manažér,  Štúrova 38, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia
30. Pavel Subally, Ing., 43r. samostatne zárobkovo činná osoba, Komenského 14, nezávislý kandidát
31. Zuzana Šefčíková, Ing.,47r., samostatne zárobkovo činná osoba,  Matičná 59, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia
32. Stanislav Šipkovský, 68r., dôchodca, Poľovnícka 6, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska
33. Gabriela Špačková, 51r., učiteľka,  Nám.sv.Rozálie 10, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia
34. Pavel Trpiška, 68r., dôchodca,  Puškinova 7, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska
 
 
 
V Ivanke pri Dunaji
dňa 17.10. 2006
 
                                                           
                                            PaedDr. Oľga  Legrádyová  v. r.
                                            predsedkyňa miestnej volebnej komisie

                                                                       

 
.:. Ivanka pri Dunaji

Publikované : 2006-11-29 (3653 krát čítané)

[ Späť ]